Parāda atgūšanas sniedzēja atļauja jeb licence

Visi parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēji, kuri saņēmuši speciālo atļauju (licenci) parāda atgūšanas pakalpojuma sniegšanai ir ievietoti oficiālā patērētāju tiesību aizsardzības centra portālā – www.ptac.gov.lv

Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja SIA Melnā lapa licence ir apskatāma šeit

Kas ir parādu piedzinējs vai parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzējs? Tā ir juridiska vai fiziska persona, kas savas profesionālās darbības ietvaros atgūst parādu kreditora vārdā. Pāradu piedzinējam ir jāreģistrējas un jāsaņem speciālu licenci (parāda atgūšanas atļauja), ko var izsniegt tikai Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.