Vai ir iespēja pārnest maksājumu?

Pārnest maksājumu ir iespējams.

Visbiežāk, cilvēkiem ar parādsaistībām rodas jautājums: “Vai ir kāda iespēja pārnest maksājumu?” Mēs saprotam, ka ne vienmēr cilvēkam ir iespēja atdod uzreiz visu parāda summu līdz noteiktajam datumam, it īpaši ja runa ir par kredītsaistībām.

Pārnest maksājumu ir iespējams vienreiz, ja Jūs vēlaties veikt pilnu parāda summas nomaksu. To ir iespējams izdarīt atsūtot iesniegumu par maksājuma datuma pārcelšanu pirms samaksas termiņa, kas ir norādīts brīdinājuma vēstulē. Pirms sūtīt iesniegumu par maksājuma datuma pārcelšanu, Jums ir nepieciešams sazināties ar savu parādu piedziņas speciālistu, lai vienoties par datumu. Ņēmiet vērā, ka datumu var pārcelt ne vairāk kā uz mēnesi no brīdinājuma vēstulē norādītā termiņa!

Dokuments ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

 Iesniegums par maksājuma datu pārcelšanu - Download