Vai ir iespēja sadalīt maksājumu?

Sadalīt maksājumu ir iespējams

Parādu piedziņa “Melna Lapa”: Jā,Jums ir iespēja sadalīt maksājumu, bet par to vajag iepriekš telefoniski vienoties ar parādu piedziņas speciālistu. Kā arī tādā gadījumā vajag aizpildīt iesniegumu un sastadīt maksājumu grafiku, bet pirmo maksājumu ir jāveic uzreiz.

Dokuments ir sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta.

* Pirms pedējā maksājuma, obligāti noskaidrojiet parāda summu.

 Iesnieguma forma parāda sadalīšanai - Download