Pirsmstiesas parādu piedziņaMēs strādājam arī nestandarta gadījumos!

Pamatojums inkasso procesam:

Pirkuma līgums
Līzings
Pakalpojuma līgums
Komunālo maksājumu parādi
Īres/ nomas līgums
Parādzīme
Aizdevuma līgums
Neapmaksāta pavadzīme
Cita veida parādsaistības

Priekšnoteikumi pirmstiesas piedziņas uzsākšanai

zadolznast740x463-360x225

parāds nav vecāks par 10 gadiem

1346000433_freelance-contract-01

eksistē debitora parakstīts darījumu apliecinošs dokuments

2506299117_full

norēķini veikti oficiāli, eksistē maksājumus apliecinoši dokumenti vai pieejama maksājumu vēsture

Kā uzsākt parāda piedziņu 3 soļos?

1 - saņem piedāvājumu un paraksti līgumu
2 – atsūti debitora datus (dokumentu kopijas nav jāiesniedz)
3 – apmaksā lietas reģistrācijas maksu (ja nepieciešams)

Kā notiek parāda piedziņa?

1

Tiek izsūtīta brīdinājuma vēstule uz debitora adresi

2

Vajadzības gadījumā tiek meklēta papildus kontaktinformācija

3

Inkasso speciālisti sazinās ar debitoru un panāk vienošanos par parāda atmaksas kārtību

4

Inkasso speciālisti veic maksājumu izpildes kontroli

5

Saņemot apmaksu pilnā apmērā, slēdz debitora lietu

Kā tiek veikti savstarpējie norēķini?
 • Visa atgūtā summa tiek pārskaitīta uz pasūtītāja rekvizītiem;
 • Komisijas maksa tiesk aprēķināta no faktiski piedzītās summas;
 • Ja nodoto lietu skaits ir <30, debitoriem maksājumi jāveic uz Melnā lapa rekvizītiem,
  Melnā lapa reizi mēnesī visu atgūto summu pārskaita uz pasūtītāja kontu;
 • ja nodoto lietu skaits >30, debitori maksājumus var veikt gan uz Melnā lapa rekvizītiem,
  gan uz pasūtītāja rekvizītiem, tiek veikta savstarpēja maksājumu salīdzināšana un reizi mēnesī
  visa atgūtā summa tiek pārskaitīta uz pasūtītāja rekvizītiem.
Priekšrocības debitoru maksājumu veikšanai uz Melnā lapa rekvizītiem:
 • Nav jāveic papildus maksājumu salīdzināšana;
 • Mazāks administratīvais slogs un Jūsu laika ietaupījums;
 • Ātrāka informācijas aktualizēšana Melnā lapa datu bāzē un līdz ar to ātrāks piedziņas
  process.

Kas ietekmē pakalpojuma cenu?

Parāda termiņš

Vai ir strādājusi cita inkasso kompānija?

Vai ir iekšējais inkasso process?

Parādu piedziņas lietu skaits

Kontaktpersonas vārds

Telefona numurs vai epasts