Daudzi uzņēmumi par savu prioritāti izvirza klientu apmierinātību un lojalitāti. Sakarā ar to, tiek meklēti veidi, kā motivēt parādniekus veikt kavētos maksājumus, tajā pašā laikā, saglabājot šo klientu lojalitāti un nenododot parādnieku lietas ārpustiesas parādu piedziņas partnerim.
Mūsu klientu vidū aug to uzņēmumu skaits, kas izvēlas atgādinājumu servisu Reminders. Reminders – tie ir zvani parādniekiem kreditora vārdā, kas dod iespēju izmantot labākās un efektīvākās parādu atgūšanas metodes profesionālu un pieredzējušu speciālistu izpildījumā, tai pat laikā saglabājot labas attiecības un nākotnes sadarbības iespējas ar debitoru.
Nododot lietas jau agrīnā kavējumu stadijā, sākot no 6.-7. kavējuma dienas, ievērojami uzlabojas klientu maksājumu disciplīna, kā arī samazinās to lietu skaits, kas vēlāk ir jānodod parādu piedziņai vai cedēšanai