Atgādinājumu serviss “Reminders”Saglabā labas attiecības ar klientu!

Kādās situācijās izvēlēties Reminders?

Trūkst iekšējo resursu, lai atgādinātu klientiem par kavētajiem maksājumiem
Iekšējie resursi tiek pārlieku noslogoti ar kavēto maksājumu apstrādi
Atgādinājumu sūtīšana par kavētajiem maksājumiem nedod vēlamo efektu
Klientu lojalitāte un attiecību saglabāšana Jums ir svarīgāka par neapmaksātu rēķinu

Kā Reminders palīdz saglabāt labas attiecības ar klientu?

Atgādinājumi par maksājumiem tiek veikti Jūsu vārdā, neradot sajūtu, ka lieta ir nodota piedziņas kompānijai

Sarunu, epastu un sms stils un saturs tiek pielāgots Jūsu uzņēmuma korporatīvajam stilam

Sarunās operatori ir maksimāli pozitīvi, iejūtīgi un lojāli pret klientu

Sarunu kvalitāte un saturs tiek veidots un vērtēts kopā ar pasūtītāju

Kā notiek saziņa ar Jūsu klientiem?

Saziņa notiek maksājuma kavējuma 6-14 dienā

Tiek noskaidrots kavējuma iemesls un skaidrotas sekas

Tiek panākta vienošanās par kavētā maksājuma veikšanu

Tiek meklēts risinājums, lai turpmāk laicīgai maksājumi tiktu veikti laicīgi

Pakalpojuma maksas aprēķināšanas veidi:

Maksa tiek aprēķināta pēc faktiski atgūto maksājumu skaita
Maksa tiek aprēķināta pēc veikto zvanu skaita

Kas ietekmē pakalpojuma cenu?

Cik klienti mēnesī kavē maksājumus?

Cik darbinieki šobrīd veic kavēto maksājumu apstrādi

Kā Jūs vēlaties veikt informācijas apmaiņu?

Kontaktpersonas vārds

Telefona numurs vai epasts